Entity Logo
مٍسك | MYSK

White Coffee

سعرات حرارية

خيارات
قهوة بيضاء
macchiato+ 0 د.إ
piccolo+ 0 د.إ
cortado+ 0 د.إ
flat white+ 0 د.إ
cappuccino+ 0 د.إ
latte+ 0 د.إ
spanish latte+ 3 د.إ
mocha latte+ 3 د.إ