Entity Logo
Jamr & Hattab Restaurant - Abu Dhabi - Bani Yas
Milkshake Chocolate

Milkshake Chocolate

Variants

Milkshake Chocolate Cup

15 AED

Milkshake Chocolate 1.5Ltr

40 AED