Entity Logo
Jamr & Hattab Restaurant - Abu Dhabi - Bani Yas
Mosahab JWH

Mosahab JWH

Variants

Mosahab JWH Normal

20 AED

Mosahab JWH Spicy

20 AED

Options
Extras Fast
Hommus+ 10 AED
Motabal+ 10 AED
Garlic Sauce+ 1 AED
Spicy Sauce+ 1 AED
Jalapeno Sauce+ 2 AED
Coleslaw Salad Small+ 3 AED
Coleslaw Salad Big+ 6 AED
Lebanon Bread+ 1 AED
Fried Potatoes Salt+ 13 AED
Fried Potatoes Spicy+ 13 AED