Entity Logo
Jamr & Hattab Restaurants-Bani Yas East 11-Abu Dhabi
Fanta

Fanta

Variants

Fanta Orange

5 AED

Fanta Orange Family

8 AED

Fanta Strawberry

5 AED